"We Make A Better Nation Together"

About Us    News    Activities    Members    Photo Gallery    Contact Us    Home   
SEAN

 परिचय : (Introduction)
आई लभ नेपाल (I LOVE Nepal) कोरियाली शिक्षक शिक्षिकाहरुको एक समूह हो . जसले नेपालमा रहेका फरक क्षमता (Disable)भएका बाल-बालिकाहरुको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता राखेकोछ ।
आई लभ नेपाल गैर-नाफामुलक संस्था हो जुन कोरियाको Kangnam विश्वविद्यालय संग सहकार्य गरी साचालन भएकोछ । यस आई लभ नेपालले मुख्यतः द. कोरियाका विशेष शिक्षा विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिकाहरु र Kangnam विश्वविद्य...ालय (KU) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (TU) को बिच भएको अन्तर विश्वविद्यालय स्तरिय सम्झौता अनुरुप सन् २००१ देखि नेपालमा प्रत्येक वर्षको जनवरी महिनामा विशेष शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम साचालन गर्दै्र आएकोछ ।

१. उद्देश्य : (Aim & Objective)
* नेपालमा रहेका फरक क्षमता (Disable) भएका बाल-बालिकाहरुको क्षेत्रमा विशेष शिक्षा सम्बन्धी सहयोग पुर्याउने ।
* विभिन्न विद्यालय तथा संघ संस्थाहरुमा रहेका फरक क्षमता (Disable) भएका बाल-बालिकाहरुका अभिभावक तथा परिवारका सदस्यहरुलाई सिपमूलक तालिम अभिमुखिकरण गोष्ठी तथा आय-आर्जन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
* विशेष शिक्षाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने प्रशिक्षक सहजकर्ता प्राविधिक तथा सरोकारवलाहरुको सहभागितामा विभिन्न सेमिनार अन्तरकि्रया कार्यशाला गोष्ठी अभिमुखीकरण तालिम संचालन गरी विशेष शिक्षाको विकासमा सहयोग पुर्याउने ।
* दुई देश बिच विशेष शिक्षाको क्षँत्रमा विचार सिप ज्ञान तथा दक्षताको आदन प्रदान गर्ने ।
* विशेष शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल-कोरियाका प्राध्यापक शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थी तथा सरोकार वालाहरु बिच साथित्व तथा भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्ने ।

२. सम्पन्न कि्रयाकलापहरु: (Program & Activities)
* सन् २००१ देखि २००७ सम्म आदर्श बाल विकस केन्द्र बनेपा र सिबिआर संस्था भक्तपुरमा SEAN (Special Education Assistant for Nepal) परीयोजना अन्र्तगत वार्षिकरुपमा लगातार विशेष शिक्षा कार्यक्रम साचालन तथा शैक्षिक सामाग्री वितरण कार्य सम्पन्न गरेकोछ र त्यस पश्चात प्रत्येक वर्ष निरीक्षण तथा भेटघाट कार्य गदै आएकोछ ।
* सन् २००७ मा पोखरा क्षेत्रमा SEAN (Special Education Assistant for Nepal) परीयोजनाको विस्तार गर्ने उद्देश्यले सर्वेक्षण कार्य भएको थियो ।
* सन् २००८ देखि पोखराको AWMR / CBRS मा विशेष शिक्षा कार्यक्रम साचालन शरु गरेको र त्यस पछि SEWA KENDRA / CBRS Pokhara मा वार्षिकरुपमा विशेष शिक्षा परियोजना संचालन गर्दै आएकोछ । साथै विशेष शिक्षाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने प्रशिक्षक सहजकर्ता प्राविधिक तथा सरोकारवलाहरुको सहभागितामा सेमिनार अन्तरक्तिया कार्यशाला गोष्ठी अभिमुखीकरण तालिम संचालन गदै आएको छ ।

CN-Saving & Credit Cooperative Society Ltd.

Introduction: Concern Nepal Saving and Credit Co-operative Society Ltd., (CN-SACCOS) was established by the members of Concern NEPAL (CN) Baglung on Tuesday, 18 October 2011 (1st. Kartik 2068) with the aim to provide financial support in the quick and easy process to the small business enterprises and industries. It provides various saving schemes to the depositors with the attractive interest rates. This will definitely help to enhance the economic status of its members as well as for the development of the nation. We will be very happy to receive comments and suggestions from your side so that we can better improve our services.

SERS Team

Teachers Training On Special Education

CN Image"Helping CHILDREN Help THEMSELF"

Our Links


© Copyright 2014 Concern Nepal. Web Developed: www.airwebtech.com